Oferujemy szeroki zakres  ubezpieczeń

MAJĄTKOWE:
 • mieszkanie
 • dom jednorodzinny (również w stadium budowy)
 • dom wielorodzinny (również w stadium budowy)
 • dom letniskowy (również w stadium budowy)
 • garaż (również w stadium budowy)
 • budynek niemieszkalny (również w stadium budowy)
 • budowle
 • nagrobek cmentarny
 • obiekt specjalistyczny

Ubezpieczenie domu czy mieszkania obejmuje nie tylko mury, ale również wyposażenie, np. parkiet, glazurę, okna, drzwi, armaturę łazienkową, sprzęt AGD lub RTV.

blog2
OCHRONA DLA FIRM:

Prowadzisz firmę? dbasz o jej dorobek i chcesz chronić jej majątek? jesteś zapobiegliwy, ale powinieneś przygotować się również na to, że nie wszystkie zdarzenia możesz przewidzieć wcześniej. każda firma, w tym również twoja, narażona jest na pożar, kradzież, awarię maszyny itp. pamiętaj też o zagrożeniu ze strony różnych żywiołów naturalnych. powódź czy huragan mogą dotknąć każdego. masz szansę chronić się przed przykrymi konsekwencjami tych i wielu innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Skorzystaj z ubezpieczenia:
 • mienia od ognia i innych żywiołów
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • sprzętu elektronicznego
 • mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • assistance

Pozwoli Ci ono uniknąć znacznych strat i szybko powrócisz do normalnej działalności, którą prowadziłeś przed wystąpieniem szkody.

TURYSTYCZNE:

Wojażer –  PZU Pomoc w Podróży

W podstawowym pakiecie ubezpieczenie turystyczne PZU obejmuje koszty leczenia i assistance w pakiecie podstawowym. W zakres polisy wchodzi organizacja (w trakcie trwania podróży) pomocy medycznej jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej tego wymaga. Pomoc jest świadczona do dnia, w którym ubezpieczony jest w stanie samodzielnie wrócić do kraju bądź kontynuować podróż.

Ubezpieczenie turystyczne PZU to nie tylko podstawowa wersja polisy Wojażer. Towarzystwo oferuje także szereg umów dodatkowych, które zapewniają kompleksową ochronę na czas wyjazdu.

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU:
 • NNW Ogólne
 • NNW Sport
 • NNW Rowerzysta
 • NNW Grupowe
 • NNW OSP
 • NNW Edukacja
background-1
Podstawowe:

Wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okolicznościach o „zwykłym” ryzyku wypadkowym

Dodatkowe:

Wypadki zaistniałe w okolicznościach o podwyższonym ryzyku wypadkowym:

 • Sporty wysokiego ryzyka
 • Akty terroryzmu i wojna
 • Praca fizyczna lub inna o wysokim ryzyku
 • Sport wyczynowy
b6
KOMUNIKACYJNE: 

samochód to nie tylko wygoda i mobilność. czasami to również problemy i duże wydatki, nasze ubezpieczenia pomogą ci w różnych sytuacjach na drodze:

 • AC Autocasco
 • Mini Casco
 • Auto Pomoc
 • Auto Szyba
 • NNW
 • NNW MAX
 • Zielona Karta
 • Ochrona Zniżek

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

OC to obowiązek ponoszenia przewidzianych przepisami prawa konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób, jeżeli ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za ich działania (np. za pracowników, za podwykonawców). Z odpowiedzialnością cywilną wiąże się obowiązek naprawienia szkody – wypłata odszkodowania osobie poszkodowanej.

 • OC Ogólne
 • OC Sport
 • OC W życiu prywatnym
 • OC Zawodowe
 • OC Przewoźnika drogowego
 • OC Nauczycieli, Wychowawców i Opiekunów
 • OC PZU Edukacja
 • OC Podmiotu leczniczego
 • OC Lekarza i pielęgniarki
 • OC Osób wykonujących zawód medyczny
 • OC Apteki
ROLNE:
 • OC Rolników Z Tytułu Posiadania Gospodarstwa Rolnego
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Budynków
 • Ubezpieczenie Mienia Ruchomego
 • Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo
 • Obowiązkowe Dotowane Ubezpieczenie Upraw Rolnych
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Wchodzących W Skład Gospodarstwa Rolnego Od Zdarzeń Losowych
 • Ubezpieczenie Upraw
 • Ubezpieczenie Zwierząt Futerkowych Od Padnięcia I Uboju Z Konieczności
 • Dobrowolne Dotowane Ubezpieczenie Upraw Rolnych I Zwierząt Gospodarskich

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I ZDROWIE:

indywidualne:

Polisa indywidualna (bez świadczeń rodzinnych)  na życie, dożycie, zabezpieczenie dzieci / ochrona oraz oszczędzanie – oferta dla każdego wg indywidualnych potrzeb.

PZU Spokój na Każdy Dzień

To idealna propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to właśnie jest propozycja dla Ciebie.  

Ochrona Twojego życia – umowa na całe życie 

Pieniądze dla bliskich, gdy Cię zabraknie. 

Oszczędzanie i ochrona życia (2w1)

Ubezpieczenie pozwala w prosty sposób połączyć ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem. Kwota wypłacana na koniec umowy może powiększyć przyszłą emeryturę, można ją również przeznaczyć na inny, dowolnie wybrany cel. Ubezpieczenie pełni również funkcję ochronną i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku nieszczęścia. 

Ochrona i kapitał dla dziecka (2w1)

To idealna propozycja dla osób, które szukają maksymalnej ochrony za minimalną cenę. Jeśli masz zobowiązania finansowe, Twój dochód jest głównym źródłem utrzymania rodziny, jeśli ważne dla Ciebie jest bezpieczeństwo finansowe Twoich najbliższych w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło to jest to propozycja dla Ciebie. 

Ochrona Twojego życia oraz oszczędzanie

Pieniądze dla Ciebie na koniec umowy lub dla Twoich bliskich, jeśli Cię zabraknie. 

Zabezpieczenie przyszłości Twojego dziecka

Pieniądze dla dziecka na start w dorosłe życie i wsparcie finansowe, jeśli Cię zabraknie. 

Wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku

Pieniądze dla Ciebie lub rodziny po wypadku, w razie śmierci, trwałego inwalidztwa, pobytu w szpitalu, złamania kości. 

Mój Biznes:

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnienie do 2​ os. , może być ubezpieczony małżonek i dorosłe dziecko (łącznie do 6 os. na regonie) – brak ankiety medycznej.

Grupowe  dla  firm:

Dla przedsiębiorstw zatrudniających od trzech pracowników, możliwość ubezpieczenia współmałżonka i dorosłe dzieci (a nawet partnera życiowego jeżeli przystępuje >15 os. )  pod warunkiem że przystąpi sam pracownik albo właściciel (w moim biznesie nie musi) – brak ankiety medycznej.

pakiety medyczne:

Opieka medyczna  dla pracowników firmy, która zatrudnia min. 3 osoby. Świadczenia zdrowotne w szerokim zakresie, również dla całej rodziny : STANDARD/ KOMFORT/ KOMFORT PLUS/ OPTIMUM